Gå til hovedinnhold Gå til søk

Alt det du ikke vet om en montessori-skoledag

Du har hørt om den, montessori-pedagogikken og montessori-skolene. For tilhengerne er det ingen vei tilbake etter å ha testet ut denne pedagogikken. For skeptikerne er det ingen grunn til å endre et system som har funka sånn nogenlunde i generasjoner, altså det offentlige skolesystemet.

Da vi begynte å snuse på privat skoledrift i Grønfjelldal, fikk vi en skikkelig a-aha-opplevelse. For jo mer vi leste på nettet og i faglitteratur om den pedagogiske retningen italienske Maria Montessori grunnla for over hundre år siden, jo mer oppdaget vi at dette passet oss som hånd i hanske. Både barne-synet, men også vår bygdekultur, der skaperglede, pågangsmot og optimisme står sentralt, la allerede en god grobunn for å lykkes med denne pedagogikken.

Grunnlag og visjon
For det er det vi synes er så fint med denne pedagogikken, den er så optimistisk, og den gir hvert enkelt barn muligheten til å utvikle en unik personlighet og mulighet for å bli den beste utgaven av seg selv.

Den har troen på at alle barn driver seg selv framover mot selvstendighet, bare vi voksne lar de få lov. Og den legger til rette for at barna skal bli kreative og innovative, noe som dagens samfunn skriker etter.

Vår visjon er derfor:”Vi skal utdanne unger som skal skape det gode liv! De beste omsorgsarbeiderne, de beste kulturarbeiderne, de beste lærerne, de beste entreprenørene. Vi skal dyrke det gode trygge oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet. Da har vi om noen år en generasjon med stolte, selvstendige elever- fra oppdrettsanlegget for ildsjeler og entreprenører.”

Grønfjelldal montessoriskole, midt i dalen
Grønfjelldal Montessoriskole ligger midt i dalen og er sammen med Moltekarten Gårds- og Natur- barnehage hjertet i dalen. Det syder av liv ved dette oppvekstsenteret. Ca. 50 barn i alderen fra 1- 13 år, og 12 voksne har alle sin arbeidsdag her. Rundt skolen finnes skog, åkrer, bekker, fosser, en dam, stier, gapahuker, turløyper og en fotballbane/skoleplass med diverse lekeapparater. Altså et område som lokker/ oppmuntrer til aktivitet og gode naturopplevelser. Nærhet til naturen og jorda er et sentralt element innen Montessoripedgogikken, og grunnleggende for at barn skal utvikle seg til harmoniske, glade, nysgjerrige og aktive barn.

Små og stores arbeidsdag
Elevene er fordelt på to trinn: Småtrinnet består av 1-3 klasse, og mellomtrinnet er 4 -7 klasse. Denne aldersblandingen åpner opp for at elever i større grad finner noen som de ønsker å jobbe med, da vi vet at barn utvikler seg i ulikt tempo, og har sine sensitive perioder for læring til litt ulike tider. Kanskje er det en elev i 1.klasse som tar ting veldig lett, da kan denne eleven jobbe sammen med en elev i 2.klasse, osv. Noen ganger besøker de eldste elevene på småtinnet mellomtrinnet og omvendt. Slik kan vi tilpasse og legge til rette for gode overganger mellom trinnene.

Skoledagen vår er oppdelt i to hovedarbeidsøkter der barna får mye frihet til å styre sin egen læringsprosess. Hva de vil lære, hvordan de vil lære, hvor de vil lære, hvem de vil jobbe sammen med og hvor lenge de vil arbeide. Så dersom du titter inn i klasserommene våre vil du antagelig se noen elever som jobber alene, noen jobber sammen i grupper, noen ligger på gulvet, noen sitter ved bord og noen er kanskje i gangen. Dette kan virke kaotisk, men målet er aktive interesserte barn med fokus på sine oppgaver.

De får presentasjoner oppbygd holistisk om ulike fagemner, og mulighet til å fordype seg i disse. Læring skjer i sitt rette miljø så langt det er mulig. Skal vi lære om ulike typer blad, går vi ut i skogen og plukker blad for så å studere ulikheter og likheter. Ønsker vi å lære om gårdsliv, besøker vi en gård.

Læringsmateriell er bestandig tilgjengelig og er logisk oppbygd fra det konkrete til det mer abstrakte. Og opplæring i bruken av disse går kontinuerlig. Miljøet rundt elevene er nøye planlagt og forberedt for å inspirere til læring og oppmuntre til system og orden. Arbeidsro og respekt for andres arbeid er grunnleggende, og absolutt. Hver arbeidsøkt er på cirka 2 timer, og gir elevene anledning til å fordype seg. De har mulighet til å fylle på med litt frukt, og ta små pauser når de trenger det.

Fysisk fostring
Etter første arbeidsøkt har barna fysisk aktivitet i gymsalen. Deretter er det felles lunsj. Lunsjen består av sunn, norsk kost, gjerne kortreist mat fra gårdene rundt om i dalen. En gang i uka har vi varmlunsj og det er noe elevene setter veldig pris på. På denne måten dekker vi de fysiske behov som barna har for å være i stand til å lære. Etter lunsj har elevene et langt friminutt der fri lek og fysisk aktivitet er i fokus.

Selvstendighet og ansvar for miljøet
Hver dag er alle elevene med og gjør dagligdagse arbeidsoppgaver. Alt fra å vaske speil, skjære frukt, hjelpe til å lage lunsj, moppe gulv og vanne blomster. Disse arbeidsoppgavene er like viktige som andre faglige oppgaver og styrker både selvstendigheten til elevene, men også det fysiske miljøet på skolen. Elevene får eieforhold til miljøet på en helt annen måte ved å bidra aktivt til å holde det ved like. Vi øver på disse oppgavene og opplæring gis ved behov: Hvor mye vann trenger planten, hvordan vrir vi opp kopptua, hvordan beveger vi moppen, hvordan holder vi kniven for å skjære frukt, hvordan skyller vi fatet og glasset etter lunsjen. Oppgavene er mange og varierte og like viktige for å skape trygge, selvstendige barn, som å kunne skrive, lese og regne.

Kjerneaktiviteter ved vår skole
Ved vår skole er fysisk aktivitet og opplevelser i naturen i daglig fokus. Fotballsparking, friidrett og andre lekbaserte aktiviteter om sommeren, og om vinteren er ski og skileik sentralt. Ved å ha akebakken, skibakken, fotballbanen i umiddelbar nærhet ser vi hvordan barna utvikler seg motorisk, og de utvikler en styrke og balanse som de vil nyte godt av resten av livet. De blir etterhvert i stand til å kunne mestre en lengre skitur/gåtur, og rette fokuset mot naturen og det den har å tilby.

Vi øver på å pakke sekken, rulle sammen soveposen, sette opp telt, lage bål, sette krok på fiskesnøret osv. Og vi drar ofte på tur, slik at disse kunnskapene kan testes.

Også forestillinger og revy har en stor plass i hjertet vårt, og vi benytter sjansen så ofte vi kan til å lage et show for foreldre og andre kjente. Sang, dans og musikk er en sentral del av dette. Og barna får muligheten til å musisere og stå foran et publikum.

Men også i undervisningen er fortellerkunst, rollespill og innlevelse virkemidler som er ofte i bruk. Og barna elsker det.

Arbeid for ei bærekraftig utvikling og fred i verden
Gjennom vårt arbeid med å ansvarliggjøre barna for sitt miljø både på skolen, men også i sitt utemiljø, kombinert med den kosmiske utdannelsen vi gir, har vi troen på at barna vil bli i stand til å leve liv som er i tråd med ei bærekraftig utvikling. Vi håper de vil kunne tenke nytt for å legge til rette for menneskenes eksistens på jorda, og bli mer miljøbevisste og aktive i miljøarbeidet enn foreldregenerasjonen.

Vi arbeid også for at barn skal bli bevisste sin rolle som fredsskapende individ. At gjennom å påvirke vårt nærmiljø på en positiv måte, er vi en viktig brikke i fredsarbeidet i hele verden. Men vi retter også blikket og hånden ut til resten av verden, og lærer om ulike kulturer, utfordringer og ressurser for å kunne forstå, vise toleranse og respekt. De fleste barn har en enorm rettferdighetssans og forestillingsevne. Og å arbeide med fredsarbeid i ung alder setter derfor dype spor og skaper et engasjement som barna vil ta med seg inn i voksenlivet.

Montessori i Grønfjelldalen
Vi er så takknemlig for at Maria Montessoris pedagogikk fant veien helt fram til vår kjære bygd. Pedagogikken styrker opp om de verdiene som bestandig har vært viktige for oss, og gir oss en ekstra dimensjon og verktøy for å skape det oppvekstsenteret vi ønsker for våre barn og framtidige generasjonen.

Grønfjelldal Montessoriskole: oppdrettsanlegg for ildsjeler og entreprenører.