Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vil du hjelpe oss?

Vi har et prosjekt på gang i bygda, som vi håper og tror har potensial langt utenfor bygdas grenser, og som kan hjelpe både bygder som vil ha folk og folk som vil ha bygder til å finne hverandre.

Men før vi kommer så langt, trenger vi din hjelp – ganske enkelt ved at du svarer på denne spørreundersøkelsen: https://app.easyquest.com/q/czTPT

I Grønfjelldal har vi jobba med tilflytting i en årrekke, og har det siste tiåret hatt en befolkningsvekst på nesten 55 prosent (fra 120 til 185 stk). Vi opplever at folk vil flytte oppover, men vi har ikke nok ledige hus, og ser at terskelen for å bygge nytt her oppe er stor, i hvert fall for folk som ikke kommer fra bygda. Med andre ord ser vi at folk drømmer om å bo på bygda, men det er et veldig stort steg å kjøpe eller oppføre egen bolig.

Derfor har Grønfjelldal næringsforening sammen med det københavnbaserte arkitektstudioet Valrygg studio en modell på gang som kan gjøre det enklere å realisere bygdedrømmer over hele landet. I beste fall kan pilotprosjektet bli et internasjonalt konsept. For det vi oppdaga da vi kontaktet arkitekt Anita Valrygg (opprinnelig fra Mo i Rana), var at dette var ei problemstilling de diskuterte i København/ Danmark også!

Som en del av prosjektet gjennomfører vi nå en markedsundersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som må til for at de som drømmer om bygdelivet faktisk følger drømmen både når det kommer til boliger, mulighet til å dyrke selv, være i nærhet til gård, natur, aktivitetstilbud og fellesrom. Pilotprosjektet skal altså avdekke hva som må tilbys for at bygdesugne faktisk sier «Ja! Dette går vi for.»

Nå er undersøkelsen klar, og vi håper selvfølgelig på masse svar, slik at vi får et godt grunnlag for videre jobb med et fysisk byggeprosjekt i dalen pluss mal/ inspirasjonsarbeid for andre bygder.

Her er linken til spørreundersøkelsen: https://app.easyquest.com/q/czTPT
Det tar fem minutter å svare på en, og du er helt anonym.

På forhånd tusen takk!