Gå til hovedinnhold Gå til søk

40 år i bygdas tjeneste

I Årbok for Rana 2022 er det en artikkel om vår sambygdning Anshelm Rundhaug, som blant annet satt 40 år i kommunestyret!

Anshelm Rundhaug

Artikkelforfatter Ole-Petter Rundhaug, som var onkelungen til Anshelm, har fine minner fra besøk på Nergården på Rundhaug, der det var stor gjestfrihet. Unge Rundhaug satt på vedkassen i kjøkkenet, og hørte onkelen fortelle om hva som opptok han og folk i Grønfjelldal.

Et tema som gikk igjen var tilstanden på fylkesveien gjennom dalen, og spesielt praten rundt Dambakken-prosjektet (der det nå er gang,-sykkel og ridevei).

Prosjektet var oppe til behandling 21 ganger før det ble vedtatt! Det tok 30 år fra prosjektet ble lagt fram til det ble bygget.

Som et lite apropos var det en av representantene i kommunestyret som mente at grønfjelldalingene betalte for lite skatt til at dette kunne gjennomføres – et argument vi fortsatt får høre fra tid til annen siden vi ikke betaler eiendomsskatt på eiendommene våre.

Anshelm Rundhaug, 40 år

Skoleutbygging var også på de tid en het potet, og Grønfjelldal skole var nedleggingstrua. Dette var det sterk motstand mot – også mot å bygge internat på skola på Snasen. Dermed fikk vi vår første skolerute i bygda. Det var brøytebilen som ble benyttet til skoleskyss og ungene satt i et overbygg på lasteplanet. Kanskje ikke så komfortabelt, men ungene fikk i hvert fall bo hjemme.

«-Til slutt, Anshelm, har du oppskrift på hvordan man holder seg ungdommelig i alderdommen? Ikke røyker du, vet jeg?

-Nei, men jeg tar gjerne en skrå.

-Men alkohol er bannlyst?

-Langt i fra! Poenget er riktig kosthold, et fritt yrke og friluftsliv. Man skal holde seg i virksomhet, så holder formen – avsluttet den joviale gårdbrukeren på Rundhaugen.»

Dette er hentet fra et intervju i Rana Blad som 70-åring. Anshelm gikk bort i 1990, 91 år gammel.

Spennende dette, ikke sant? Hele artikkelen om Anshelm finner du på side 186-187 i Årbok for Rana 2022, som utgis av Rana Historielag.