Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ratter opp vintermagien

I stedet for å kaste gamle eller ødelagte rattkjelker, har Grønfjelldal Montessoriskole tatt skritt for å gjenopplive dem.

Rattkjelkeverksted.

Elevene, veiledet av dedikerte lærere, har blitt involvert i prosessen fra diagnose til reparasjon. Dette prosjektet gir ikke bare elevene praktisk erfaring, men det gir dem også en følelse av ansvar og stolthet når de ser resultatene av arbeidet sitt.

I tillegg lærer elevene verdifulle ferdigheter som problemløsning, samarbeid og håndverk gjennom denne praktiske tilnærmingen. Dette går hånd i hånd med grunnleggende prinsipper i montessori-pedagogikken, som vektlegger betydningen av å lære gjennom erfaring og samhandling med omgivelsene.

Rattkjelkeverksted.

– Ved å reparere og gjenbruke rattkjelker reduserer skolen sitt fotavtrykk og lærer elevene verdien av å ta vare på ressursene våre. Dette er i tråd med montessori-pedagogikkens grunnleggende prinsipper om respekt for miljøet og forståelse for vår rolle som forvaltere av jorden, sier Simon Nystrøm, kontaktlærer på mellomtrinnet.

Montessori-pedagogikken setter stor pris på læring gjennom praktisk erfaring. Dette prosjektet på Grønfjelldal Montessoriskole er et levende eksempel på hvordan elever kan utvikle seg ikke bare faglig, men også praktisk. Ved å engasjere seg i praktiske oppgaver som rattkjelkereparasjon, lærer elevene ikke bare fakta, men også ferdigheter og verdier som vil være nyttige gjennom hele livet.

-Gjennom enkle, men effektive tiltak som dette, kan vi bidra til å forme en fremtid der både mennesker og planeten trives, sier Simon.

 

@reparert rattkjelke.