Gå til hovedinnhold Gå til søk

Grønfjelldal Montessoriskole

I naturskjønne omgivelser i Grønfjelldalen tilbyr vi grunnskole med Montessori som pedagogisk retning til alle som har barn fra 1. – 7. klassetrinn.

Grunnlag og visjon

Det som vi synes er så fint med denne pedagogikken, er at den er så optimistisk og den gir hvert enkelt barn muligheten til å utvikle en unik personlighet og mulighet for å bli den beste utgaven av seg selv. Den har troen på at alle barn driver seg selv framover mot selvstendighet, bare vi voksne lar de få lov. Og den legger til rette for at barna skal bli kreative og innovative, noe som dagens samfunn skriker etter.

Vår visjon:
Vi skal utdanne unger som skal skape det gode liv! De beste omsorgsarbeiderne, de beste kulturarbeiderne, de beste lærerne, de beste entreprenørene. Vi skal dyrke det gode trygge oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet. Da har vi om noen år en generasjon med stolte, selvstendige elever- fra oppdrettsanlegget for ildsjeler og entreprenører.”

Hvem kan søke?

Alle som har barn i skoletrinnene 1-7. klasse kan søke. Skolen er gratis, elevene som har krav om skyss, tilbys gratis skyss til skolen. Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolens styre. Søknadsfrist til skoleplass ved Grønfjelldal Montessoriskole er 15. januar for påfølgende høst.

 

Ansatte

Ved skolen er det tre allmennlærere med mange års erfaring fra offentlig skole, en spesialpedagog og to assistenter. To av lærerne våre er ferdig Montessoriutdannet.

Lena Nystrøm
Daglig leder/rektor og Montessoripedagog
Tlf:
telefon: 473 09 430
E-post: lena.nystrom@gronfjelldalmontessori.no

Simon Nystrøm, Kontaktlærer
Tlf:
908 94 954
E-post: simon.nystrom@gronfjelldalmontessori.no

Ida Hovind, Kontaktlærer
Tlf:
933 76 406
E-post: ida.hovind@gronfjelldalmontessori.no

Katarina Adele Isebakke, Miljøarbeider
Tlf: 480 01 649
E-post:katarina.isebakke@gronfjelldalmontessori.no

Solveig Fagerjord, Montessoripedagog
Tlf:
958 06 182
E-post:
solveig.fagerjord@gronfjelldalmontessori.no

Anne-Mari Rundhaug, Assistent
Tlf:
995 01 544

Emilia Storvoll, Assistent
Tlf:
413 67 350

Birgit Krokstrand, Administrasjonssekretær
Tlf: 908 18 985
E-post: birgit@gronfjelldalmontessori.no

 

Foreldreutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal jobbe for et godt skolemiljø. Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene. Samarbeide med elevrådet, daglig leder og lærere. Informere å høre alle foreldre om aktuelle saker. Arrangere samlinger for foreldre og lærere, storforeldremøter med ulike temaer. Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og FAU Representanter til FAU velges for 2 år av gangen og valget gjøres på det siste foreldremøtet for hvert klassetrinn/hver gruppe før sommerferien.

Dialog og samarbeid mellom foreldre og skole – til beste for elevene!