Kontakt – Oppvekstbygda

Grønfjelldal Montessoriskole


Grønfjelldalsveien 169,
8630 Storforshei

Epost: post@gronfjelldalmontessori.no
Telefon: 902 76 560

Ansatte


Ved skolen er det tre allmennlærere med mange års erfaring fra offentlig skole, en spesialpedagog og to assistenter. En av lærerne er ferdig Montessoriutdannet og en er under utdanning.

Lena Nystrøm, Daglig leder/rektor
Montessoripedagog, Tlf 473 09 430
lena.nystrom@gronfjelldalmontessori.no

Simon Nystrøm, Kontaktlærer, Tlf 908 94 954
simon.nystrom@gronfjelldalmontessori.no

Ida Hovind, Kontaktlærer, Tlf 933 76 406
ida.hovind@gronfjelldalmontessori.no

Solveig Fagerjord, Lærer, Tlf 958 06 182
solveig.fagerjord@gronfjelldalmontessori.no

Anne-Mari Runhaug, Assistent, Tlf 995 01 544

Emilia Storvoll, Assistent, Tlf 413 67 350

Grønfjelldal Natur- og gårdsbarnehage


Grønfjelldalsveien 169,
8630 Storforshei

Epost: moltekarten@live.no
Telefon 958 06 192

Følg oss på Facebook