Skoleplass – Oppvekstbygda

Skoleplass

  Opplysninger om eleven  Søker til klassetrinn

  1. klasse
  2. klasse
  3. klasse
  4. klasse
  5. klasse
  6. klasse
  7. klasse

  Opplysninger om foresatte

  Mor

  Far


  Vi samtykker til at opplysningene gitt i dette skjema kan lagres i skolens arkiv. Hensikten med oppbevaring av opplysningene er at vi som skole kan få kontakt med dere vedr. inntak.  Følg oss på Facebook